*4636
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Св. Врач
град Пловдив

За нас

 

   Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ДПЛУИ) е специализирана институция за предоставяне на социални услуги на лица с умствена изостаналост, които са навършили 18-годишна възраст.

 

Предлага много добро битово устройване, подслон, диетично хранене, медицинско, санитарно-хигиенно, социално и културно-информационно обслужване. Организират се културни мероприятия, екскурзии и почивки.

 

   Домът разполага с обширен двор с беседки, сглобяем плувен басейн, тенис маса, игрище за футбол с баскетболен кош.

 

Домуващите имат възможност да участват в грижите за овощните дръвчета и цветните алеи. Има зала за дневни занимания, в която се организират ателиета по интереси - за работас царевична шума, глина, арт терапия с рисуване, хлебна къща.

За нас - Изображение 1За нас - Изображение 2За нас - Изображение 3За нас - Изображение 4За нас - Изображение 5