*4636
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Св. Врач
град Пловдив

Услуги

   Услугите, които се предоставят в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Св. Врач се основават на социална работа и прилагане на индивидуален подход, съобразени с конкретните потребности на всяко настанено лице.

 

   Част от услугигите, които предлагаме и извършваме са:

  • пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща среда;
  • задоволяване на здравни потребности;
  • емоционална и психологическа подкрепа за преодоляване на социалната изолация;
  • условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция;
  • организиране на различни трудовотерапевтични програми;
  • организиране на свободното време.