*4636
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Св. Врач
град Пловдив
Рекреативни дейности и отдих

Рекреативни дейности и отдих

   Рекреативни  дейности и отдих :

Общообразователни – занимания по елементарна математика, география, литература, теология и др.

  • опознавателно-развлекателни – провеждане на екскурзии, летен отдих на балкан ,  разходки за запознаване със забележителностите и институциите в гр. Пловдив,посещение на музеи, викторини и състезения.

информационно - комуникативни,връзки с обществеността  - осигуряване на достъп до интернет, телевизия, връзки с институции и медии, провеждане на Ден на отворени врати, непрекъсната връзка с близките, роднините и приятелите на потребителите

  • културни дейности – посещение на концерти и театрални постановки, циркови програми и др.

   Физиопрофилактика – утринна хигиенна гимнастика, лечебна физкултура, закалителни процедури в това число аеропрофилактика,

Спорт – участие в спортни мероприятия за хора с увреждания

Рекреативни дейности и отдих - Изображение 1