*4636
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Св. Врач
град Пловдив

Партньорства

 

Партньори на ДПЛУИ „Свети Врач” гр. Пловдив :

  • НАСО  (Национален алианс за социалнa говорност)
  • НАРД (Национален алианс за работа с доброволци)
  • Сдружение „Паралелен свят”
  • Клуб  Пловдив  Оптимист Интернешънъл
  • Сдружение на жените от средното съсловие в България

 Медународни контакти:

  • Социална институция  „DE LORK „ гр. Брюксел - Белгия
  • Жени Кайзер –български журналист, работил в „Дойче Веле „ – Германия. Занимава се активно с организиране на  благотворителни дейности в помощ на неравнопоставени и деца.

 Връзки и контакти със сродни социални институции в страната: 

  • Гр. Щумен- ДПЛУИ
  • Гр. Карнобат- комплекс за възрастни с увреждания „ Надежда”
  • Търговище – Защитено жилище  за възрастни с увреждания „ Лиляк”