*4636
Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост Св. Врач
град Пловдив